Muutto Saunalahteen

Meriusvan koulu muuttaa Saunalahteen syksyllä 2012. Syntyy uusi Saunalahden koulu. Teksti: Annika Karvonen, Anni Könnölä, Minea Soininen

Hanna Sarakorpi, rehtori:

Hanna kertoo, miltä muutto tuntui ja miksi muutettiin.

Meriusvan koulun piti olla alunperin vain väliaikainen koulu, joka toimikin yli 30 vuotta. Vanha Meriusvan koulu oli muutenkin huonokuntoinen pieni parakkirakennus.

Hanna kertoi, että Meriusvan koulua ei kannattanut enää kunnostaa, koska Kivenlahdessa oli muutenkin kaksi muuta koulua, joihin mahtui. Sitten tuli ajatus, että Meriusvan koulu pitäisi purkaa, ja että Saunalahteen tulisi paljon uusia taloja ja sinne tarvittaisiin uusi koulu.

Opetusperiaatteet ja yhteishenki pakattiin mukaan

Meriusvassa oli kehitetty kaikkia uusia opetusmenetelmiä, joita ei ollut muualla Espoossa. Nämä opetusperiaatteet otettiin mukaan Saunalahteen.

Rakennuksen suunnittelu tuntui Hannasta kivalta, koska sai kertoa omia ideoita, mutta kun tuli Meriusvan viimeinen kevät, alkoi tuntua haikealta.

”Meriusva oli ihanan pieni, mikä teki rakennuksesta kodikkaan. Myös opettajat, oppilaat, vanhemmat ja henkilökunta viihtyivät siellä”, Hanna muistelee.

Meriusvan koulun jättäminen tuntui haikealta. Opettajat halusivat ottaa Meriusvasta kuvia, ja koulusta tehtiin myös kirja. Mietittiin myös mitkä tärkeät asiat haluttiin ottaa mukaan Saunalahteen. Eniten haluttiin pitää mukana hyvä yhteishenki. Viimeisillä hetkillä Meriusvan koulussa kaikki tiirustivat kyyneleitä ja pakkasivat tavaroita.

Sitten opettajat kantoivat tavaroita Saunalahteen. Muutto oli kaiken kaikkiaan rankka ja raskas.

Hanna-rehtori kertoo, kuinka arki muuttui huimasti muutettaessa Saunalahteen: “Kun muutimme kouluun, koulu oli vielä keskeneräinen, ja työmiehiä kulki kaikkialla.”

Myös uudessa koulussa ilmeni paljon ongelmia ensimmäisen vuoden aikana. Joskus ei esimerkiksi tullut vettä, ovet eivät menneet kiinni, ja palohälytin soi koko ajan. Aluksi koulussa oli myös vaikeaa kun laitteet eivät toimineet. Samaan aikaan kouluun tuli paljon oppilaita Mainingin koulusta. Rehtorille teetti paljon lisätyötä, kun Mainingin yläkoululaiset ja aikuiset olivat myöskin aivan hukassa rakennuksessa.

Minna Welin, vararehtori:

Haastattelimme vararehtori Minna Weliniä Saunalahden kouluun muutosta.

Ensimmäiseksi muutto Saunalahden kouluun tuntui aika kaoottiselta, koska Meriusvan koulu oli niin pieni koulu, ja ”siellä tunsi kaikki”.

”Sitten kun muutettiin isoon rakennukseen niin ei oikein ensin löytänyt omaa luokkaa”, Minna kertoo. Samalla muutto tuntui hauskalta ja hienolta, kun oli paljon mahdollisuuksia tehdä kaikkea uutta ja ihmeellistä. Opettajat osallistuivat muuttoon pakkaamalla oman luokkansa ja yhteiset tavarat. Saunalahden koulun puolella opettajat purkivat yhdessä numeroidut laatikot oikeisiin luokkiin.

Talo haltuun seikkailemalla 

Minna myös kertoo Saunalahden koulun ja Meriusvan koulun eroavaisuuksista. Meriusvan koulu oli paljon pienempi: siellä tunsi kaikki oppilaat ja näki opettajia paljon. Saunalahden koulussa ei taas näe kaikkia niin usein. Minna tottui Saunalahden kouluun aika nopeasti, kun oppi muistamaan, missä mitäkin on. Hän lähtikin oppilaiden kanssa seikkailemaan taloon ja ottamaan sen haltuun.

Minnan mielestä arki muuttui Saunalahteen muuttaessa, kun tuli käveltyä paljon enemmän, koska koulu oli isompi. Minna myös mainitsee hyviä ja huonoja muutoksia Saunalahteen muutettaessa. Yksi huono puoli on ollut, että talo koko ajan kasvaa, ja on täytynyt paljon miettiä miten tietyt asiat tehdään vaikkapa uusien kuudesluokkalaisten kanssa. ”Asiassa on kuitenkin hyvä puoli, kun pääsee miettimään uusia käytäntöjä”, Minna kertoo.

Veera Valtonen, Sanni Urtti, 8.-luokkalaisia:

Haastattelimme Veeraa ja Sannia, koulumme kasiluokkalaisia. Heidän mielestään muutto Saunalahteen tuntui kivalta, mutta toisella ei ollut muistikuvia muutosta, sillä hän oli ollut niin pieni.

Ensimmäinen vaikutelma Saunalahden koulusta oli uusi ja hieno koulu. Myös ajatus, että oli vanhimpien joukossa kuulosti kivalta. Heidän mielestään muutto oli aluksi ollut negatiivinen asia, mutta ajan myötä oli sekin muuttunut positiiviseksi. Meriusvan koulu oli ollut tosi pieni, eikä esimerkiksi ruokalaa ollut. Toiselle puolelle koulua jouduttiin kulkemaan esimerkiksi liikuntasalin kautta.

Saunalahden kouluun tottui, kun näki paikkoja ja käveli koulussa – koulu tuli tutuksi.

Luokat pysyivät aika lailla samoina, mutta toisilta Meriusvan luokilta tuli vähän uusia oppilaita.

Marcus, Henri, 8.-luokkalaisia: 

Muutto Saunalahden kouluun tuntui kahdeksasluokkalaisesta Marcuksesta mukavalta, koska koulu oli uusi ja iso. Henrin mielestä muutto tuntui erilaiselta, koska hän oli muuttanut pieneltä paikkakunnalta. Poikien ensimmäisiä ajatuksia koulusta oli, että koulu oli suuri ja siihen oli käytetty paljon rahaa.

Saunalahden koulussa on Marcuksen mielestä enemmän oppiaineita, koska luokka-asteitakin on enemmän. Saunalahdessa on myös enemmän resursseja.

Saunalahden koulurakennukseen tottui parissa päivässä, Henri kertoo. Marcuksen mielestä aluksi täällä oli vähän pelottavaa, kun ei tiennyt mitä täällä oli. ”Mutta lopuksi tänne kyllä sopeutui”, Marcus lisää.

Kysyimme kuinka arki muuttui muuttaessa Saunalahden kouluun ja pojat kertoivat, että koulumatka muuttui joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi.

Uusia kasvoja

Kysyimme myös, että tuliko luokalle paljon uusia kavereita vai olivatko kaverit jo entuudestaan tuttuja. Henri kertoo, että luokalle tuli pelkästään uusia luokkakavereita, eikä hän tuntenut heistä ketään valmiiksi. Marcus taas kertoi, että luokalle tuli myös muita oppilaita Meriusvan koulusta sekä uusia luokkakavereita.

Heini Kaistinen, luokanopettaja:

Haastattelimme luokanopettaja Heini Kaistista. Kysyimme häneltä kysymyksiä liittyen Saunalahden koulun muuttoon. ”Muutto tuntui jännittävältä, mutta kivalta”, Heini kertoo. Heini suhtautui muuttoon uteliaasti ja oli innoissaan uusista tiloista.

Hänen ensimmäinen ajatuksensa talosta oli, että rakennus oli hieno ulkonäöltään, ja muuttaminen oli positiivinen asia. Muuttaminen ei ollut Heinin mielestä haikeaa, sillä hän oli jättänyt jo aiemmin jäähyväiset Meriusvalle. Heini muutti innoissaan.

Meriusvan opettajat pakkasivat tavaroita ja tekivät fyysistä työtä muuton eteen. Heini itse osallistui muuttoon vasta Saunalahden puolella. Opettajat purkivat ja kantoivat laatikoita.

Koulun sisin säilyi samana

Heini kertoo, kuinka Meriusvan lämminhenkinen sydän siirtyi muuttaessa mukana Saunalahteen. Rakennukset eroavat toisistaan, mutta silti sisin säilyy samana.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana Heini ei ollut vielä tottunut kunnolla rakennukseen, mutta vähitellen hän alkoi muistamaan, missä on mitäkin. Edelleen joskus kuitenkin löytyy aina uusia reittejä, joita ei ole vielä kulkenut.

Arki muuttui siten että Heini ei nykyään tiedä kaikkien koulun oppilaiden nimiä, koska koulu on niin iso ja oppilaita paljon. Isossa koulussa ei myöskään tiedä kaikkea mitä koulussa tapahtuu. Pitää vaan keskittyä omaan työhön ja omaan luokkaan.

Hyviä muutoksia muutossa oli koulun isommat tilat,  se että rakennus on hieno ja että kouluun tulee koko ajan uusia taitavia oppilaita ja aikuisia, joilla on jokaisella omat vahvuudet. Heinin mielestä on hienoa, että ihmiset tulevat kouluun ja pääsevät toteuttamaan itseään. Haasteita muutossa oli Heinin mielestä se että ei tunne enää kaikkia ihmisiä koulussa, kun koulu on niin iso. Heini kertoo että juttelee kuitenkin kaikille koulun oppilaille, vaikka ei heitä tunnekaan.

”Tämä on sellainen lintuemo, jonka siipien alla kaikki ovat turvassa.” Mistä nyt puhutaan? Lue seuraava kappale Talon tarina

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggers like this: